Poznaj naszą firmę

O nas

Laboratorium Pomiarowe działa w strukturach firmy Limatherm Sensor Sp. z o.o.


Historia produkcji aparatury pomiarowej i kontroli metrologicznej rozpoczęła się w 1969 roku wraz z powstaniem Oddziału Zamiejscowego Krakowskiej Fabryki Aparatury Pomiarowej w Limanowej. Wskutek zmian organizacyjnych w 2004 roku wydzielona została nowa spółka LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. Ponad 50 letnie doświadczenie w wykonywaniu pomiarów temperatury, pozwoliło na opracowanie odpowiednich procedur systemu zarządzania i wymagań technicznych, dzięki czemu świadczymy usługi najwyższej jakości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Laboratorium Pomiarowe posiada Certyfikat Akredytowanego Laboratorium Wzorcującego nr AP 108, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania świadectw wzorcowania, potwierdzający kompetencje świadczonych usług i spełnienie wymagań technicznych w zakresie wzorcowania.

Cel działalności – wzorcowanie w stałej siedzibie i na obiektach

Wieloletnie doświadczenie i ciągłe doskonalenie metod pomiarowych pozwoliło Laboratorium zoptymalizować proces wzorcowania aparatury pomiarowej przez automatyzację stanowisk pomiarowych, co w efekcie umożliwiło podniesienie jakości wzorcowania oraz skrócenie czasu wykonania usługi. Realizujemy również usługi wzorcowania wyjazdowe na obiekcie. Dzięki autorskim rozwiązaniom oprogramowanie może być dostosowane do potrzeb i wymagań stawianych przez naszych Klientów. Laboratorium stawia sobie za cel stały wzrost zaufania i satysfakcji klientów. Systematyczne rozszerzanie oferty i zakresu wzorcowania oraz wysoki poziom świadczonych usług uzyskany przez wiarygodność wyników i cykliczne porównania. W celu doskonalenia stosowanych metod wzorcowania nawiązana została współpraca z innymi laboratoriami, w tym z podmiotami naukowo-badawczymi.