Wzorcowania wyjazdowe

Świadczenie usług wyjazdowych wzorcowania na obiektach u Klienta.

Laboratorium realizuje wzorcowania w zakresie akredytacji w stałej siedzibie, jak równiej w siedzibie Klienta w zakresie temperatury (-25 ÷ 1000) °C oraz elektryczna symulacja wielkości. Więcej szczegółów przedstawiono w zakresie akredytacji. Mając duże doświadczenie w wzorcowaniu na obiektach zakupiono odpowiednie przyrządy, które pozwalają realizować usługę dbając o najwyższe standardy.

Laboratorium realizuje wzorcowanie wyjazdowe w zakresie akredytacji w siedzibie Klienta.

Szeroki zakres pomiarowy pozwala na sprostanie zapotrzebowania jakie występuje na rynku. W tym celu zostało zakupione wyposażenie pomiarowe i pomocnicze do realizacji usług wyjazdowych – kalibratory temperatury, czujniki wzorcowe, multimetry cyfrowe, walizki do zabezpieczenia i transportu.

Wzorcujemy:

Wielkości elektryczne

  • wskaźniki temperatury,
  • symulatory temperatury,
  • regulatory temperatury,
  • przetworniki temperatury,
  • rejestratory temperatury,

Temperatura

  • czujniki termometrów rezystancyjnych,
  • czujniki termoelektryczne,
  • termometry elektryczne w tym rejestratory,
  • przetworniki zawierające czujnik temperatury,
  • termometry wskazówkowe.

Zapytaj o możliwość wzorcowania akredytowanego na obiekcie.