Szczegółowa oferta

Oferta

Cel działalności

Podstawowym zadaniem Laboratorium Pomiarów Temperatury Limatherm Sensor Sp. z o.o. jest świadczenie usług pomiarowych na najwyższym poziomie technicznym i wykonawczym oraz w pełnej zgodzie z wymaganiami Klienta. Jakość wykonywanych usług oznacza dla nas dążenie do osiągania najwyższego stopnia zadowolenia Klienta oraz zapewnia przyszłości Laboratorium Pomiarów Temperatury Limatherm Sensor Sp. z o.o.

Dla przemysłu i biznesu:
Akredytacja jest niezbędnym narzędziem w procesie podejmowania decyzji oraz przy zarządzaniu ryzykiem. Organizacje mogą oszczędzić czas i pieniądze poprzez wybór akredytowanego, a zatem kompetentnego dostawcy usług oceny zgodności;
akredytacja może posłużyć jako środek umożliwiający dostęp do rynków eksportowych w Europie i na świecie – w myśl zasady „badany lub certyfikowany raz – wszędzie akceptowany”;
akredytacja zapewnia precyzyjne pomiary i badania przeprowadzane zgodnie z najlepszą praktyką, ogranicza liczbę wyrobów wadliwych, obniża koszty kontroli i produkcji oraz umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań;
akredytacja zmniejsza ryzyko w relacjach biznesowych.

Zakres działalności naszego laboratorium

Wzorcowania zgodnie z zakresem akredytacji AP 108

 • czujników termoelektrycznych typ: J, K, S, B, R, N, T
 • czujników termometrów rezystancyjnych
 • termometrów elektrycznych (elektronicznych)
 • przetworników temperatury
 • kalibratorów temperatury
 • termometrów wskazówkowych
 • symulatory temperatury typ: R, S, B, J, K, N, T, E, RTD
 • wskaźniki (mierniki) temperatury (w tym regulatory temperatury) typ: R, S, B, J, K, N, T, E, RTDWzorcowania poza zakresem akredytacji

 • Mierniki, kalibratory wielofunkcyjne, przetworniki, rejestratory, regulatory, wskaźniki, symulatory temperatury
 • Pomiar: napięcia, prądu, rezystancji, RTD, Pt100 termoelementu
 • Generowanie: napięcia, prądu
 • Symulacja: rezystancji, RTD, Pt100, termoelementu
 • Legalizacja pary czujników temperatury
 • Ciśnienie (manometry, przetworniki)
 • Mierniki i przetworniki wilgotności, termohigrometry
 • PirometryUsługi dodatkowe

 • adiustacja przyrządów do pomiarów temperatury
 • wyżarzanie termoelementu przed wzorcowaniem
 • wzorcowanie wtórne po naprawie czujników, modernizacji i okresowej kalibracji urządzeń
 • wzorcowania aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z wystawieniem świadectwa stwierdzającego zgodność parametrów metrologicznych urządzenia w odniesieniu do wzorca państwowego
 • innych przyrządów w ramach uzgodnień


Wzorcowanie na obiekcie

Laboratorium realizuje wzorcowanie wyjazdowe w zakresie akredytacji bezpośrednio na obiektach, dzięki czemu w maksymalnym stopniu można ograniczyć czas przestoju produkcji.
Szeroki zakres pomiarowy pozwala na sprostanie zapotrzebowania jakie występuje na rynku. Bogate wyposażenie jakim dysponuje nasze laboratorium zapewnia wykonanie usług na najwyższym poziomie.

Wielkości elektryczne
• wskaźniki, regulatory, rejestratory temperatury,
• symulatory temperatury,
• przetworniki temperatury,

Temperatura
• czujniki termometrów rezystancyjnych, czujniki termoelektryczne,
• termometry elektryczne w tym rejestratory, termometry wskazówkowe
• przetworniki zawierające czujnik temperatury,