Wzorcowanie poza akredytacją

Oferujemy wzorcowanie poza akredytacją dla szerokiej gamy urządzeń.

  • Mierniki, kalibratory wielofunkcyjne, przetworniki, rejestratory, regulatory, wskaźniki, symulatory temperatury
  • Pomiar: napięcia, prądu, rezystancji, RTD, Pt100 termoelementu
  • Generowanie: napięcia, prądu
  • Symulacja: rezystancji, RTD, Pt100, termoelementu Legalizacja pary czujników temperatury
  • Ciśnienie (manometry, przetworniki)
  • Mierniki i przetworniki wilgotności, termohigrometry
  • Pirometry

Szczegółowe informację dotyczące przyrządów, zakresów pomiarowych oraz ilości punktów pomiarowych:

Typ przyrząduZakres pomiarowyIlość punktów
Czujniki termoelektryczne 1)
Typ: J, K, S, B, R, N, T,

– długość min. 300 mm
(-30 ÷ 1200) °Cmin. 3 pkt.
Czujniki termometrów rezystancyjnych 1), 2)
Termometry szklane

– długość min. 100 mm
(-30 ÷ 240) °Cmin. 3 pkt.
Termometry elektryczne, 1), 2)
Rejestratory temperatury, 1), 2)
Przetworniki temperatury, 1), 2)

– czujnik wraz z wskaźnikiem, miernikiem, regulatorem, przetwornikiem
(-30 ÷ 1200) °Cmin. 3 pkt.
Termometry wskazówkowe 2)
– manometryczne i bimetalowe
(-30 ÷ 600) °Cmin. 3 pkt.
Kalibratory temperatury
– piecyki
(-30 ÷ 1100) °Cmin. 5 pkt.
Kalibratory temperatury – piecyk P-300

Kalibracja, adiustacja piecyk P-300
(50 ÷ 300) °C

(50 ÷ 300) °C
6 pkt.

Legalizacja pary czujników temp.
– ceny powyżej 3 szt., 1 lub 2 szt. Dopłata 30%
(0 ÷ 130) °C
Parowanie czujników (bez dopuszczenia GUM)(0 ÷ 130) °C
Kalibracja adiustacja przyrządów
1) – Charakterystyka termometryczna wzorcowanego czujnika – 100 zł
2) – Wzorcowanie powyżej 240 °C dla czujników o długości minimum 300 mm
– W czujnikach z podwójnym obwodem pomiarowym koszt wzorcowania należy mnożyć x 2.

– Termin realizacji wzorcowania do 7 dni.
Typ przyrząduZakres pomiarowyIlość punktów
Ciśnienie
(manometry, przetworniki ), klasa 1,0 i gorsze
(-1÷ 700) bar5 pkt.
Ciśnienie
(manometry, przetworniki ), klasa 0,25 ÷ 0,6
(-1÷ 700) bar5 pkt.
Ciśnienie
(manometry, przetworniki ), klasa lepsze niż 0,25
(-1÷ 700) bar5 pkt.
Mierniki i przetworniki wilgotności, termohigrometry(10 ÷ 90) % RH

temp. (10 ÷ 40) °C
3 pkt. RH 1 pkt. temp.
Pirometry(-10 ÷ 500) °C4 pkt.
Pirometry(-10 ÷ 1500) °C6 pkt.
– Termin realizacji wzorcowania do 14 dni.