Limatherm Sensor Limanowa

Laboratorium Pomiarowe

Laboratorium Pomiarowe działa w strukturach firmy Limatherm Sensor Sp. z o.o., posiada Certyfikat Akredytowanego Laboratorium Wzorcującego nr AP 108, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania świadectw wzorcowania, potwierdzający kompetencje świadczonych usług i spełnienie wymagań technicznych w zakresie wzorcowania.

Badany lub certyfikowany raz – wszędzie akceptowanyźródło PCA